Brudbröd

Filipendula vulgaris Moench

Vetenskapliga synonym: F. hexapetala Gilib., Spiraea filipendula L.  Textfakta.   
Svenska synonym: galtört    Knollmj°durt    Knoldet Mj°durt   Sikoangervo    Dropwort    Kleines MädesŘ▀


Denna
underbara sommarängsblomster kallas för Brudbröd i Södermanland

"Brudbröd, på torra ställen. a. Af rötterne malne til mjöl, kan bröd bakas: äro begärlige för swin, som derföre upgrafwa ängar:
blommorne wisa sig wid sommar-solståndet, lukta wäl och gifwa god smak åt mjölk, hwaruti de kokas: röres ej af hästar."

 ę   Observera att bilderna inte får användas annat än för Ditt högst privata bruk!
De får inte publiceras eller användas i visningar eller liknande utan
mitt skriftliga tillstånd enligt lagen om upphovsmannarätt. 

COPYRIGHT:  All photographs on this site are my copyright. 
 If you wish to use them for your own personal use then I will be pleased and flattered.  
However, if you wish to make any commercial use of these images then you will require my permission.  
 High quality images of any of these photographs can be supplied on request. 
You may contact me by E-mail:

Webbgubbe: Bosse Malmgren  
 Tillbaka bildsida.      Tillbaka textsida.