Bildsida om Klöver.

Familj: Fabaceae Släkte: Trifolium        Textfakta

Vitklöver

Trifolium repens L.  Textfakta

Svenska synonym:
krypklöver, vitväppling
Kvitkløver. Hvid-Kløver, Valkoapila, Hvítsmári, White Clover, Weiß-Klee

Rödklöver.
Trifolium pratense L.  Textfakta

Svenska synonym:
rödväpling, mjölontuppor (Dalarna); ängsrödklöver (var. pratense), amerikansk rödklöver (var. americanum), strandrödklöver (var. maritimum), foderrödklöver (var. sativum)
Raudkløver, Rød-Kløver, Puna-apila, Rauðsmári, Red Clover, Rot-Kle

Harklöver
Trifolium arvense L.   Textfakta

Svenska synonym:
fältklöver, hartassar, harväppling, 
Harekløver, Hare-Kløver, Jänönapila, Hare's-foot Clover, Hasen-Klee.

© Observera att bilderna inte får användas annat än för Ditt högst privata bruk!
De får inte publiceras eller användas i visningar eller liknande utan
mitt, Bosse Malmgrens, skriftliga tillstånd enligt lagen om upphovsmannarätt. 

COPYRIGHT
: © All photographs on this site are my copyright, © Bosse Malmgren. 
If you wish to use them for your own personal use then I will be pleased and flattered.
However, if you wish to make any commercial use of these images then you will require my permission.  
High quality images of any of these photographs can be supplied on request. 
You may contact me by E-mail

Webbgubbe: Bosse Malmgren

Tillbaka bildsida.   Tillbaka textsida.

På grund av all SPAM, måste du skriva mail-adressen själv.