Honung. 

Honung är resultatet av bisamhällens samling av nektar från blommor, söta fruktsafter och andra söta växtsafter.

I bikupan är det ca 35 grader varmt där drottningen huserar. Litet svalare i utkanten.

Många av de nyttiga ämnena i honung är proteiner, t ex enzymer, hormonliknande substanser etc. Proteiner bryts ner med tiden, snabbare vid högre temperatur. Det är en vanlig myt att honung som värmts över 40 grader förlorat många av sina goda egenskaper. Det är tiden + temperatur som avgör hur mycket mindre nyttig honungen är. 

"Upphettad" honung är inte onyttig, däremot mindre nyttig. Hur mycket mindre nyttig beror på temperaturen den varit uppvärmd till och hur länge den var uppvärmd. Ett exempel. Honung som värmts till 80 grader under en minut och sedan kylts snabbt, typ inom någon minut i tunna rör, har i princip inte förlorat något av sin nyttighet. Honung som värmts till 39,9 grader under två veckor har förlorat mycket av sin nyttighet.

 Det är i princip ingen skillnad på nyttighet mellan kristalliserad (fast) honung och flytande (sirapsliknande) honung. All honung är flytande vid utvinningen. Beroende sockersammansättningen i honungen samt mängden pollen och små vaxpartiklar i honungen kristalliserar den olika snabbt. Honung som värmts till ca 80 grader, kort eller lång tid, tar mycket längre tid på sig att kristallisera, speciellt om man silat bort de små vaxpartiklarna ordentligt. Men då kan man få med sig många nyttiga pollenkorn också.

 Det går i princip inte att se utanpå om honung värmts mycket eller litet. Men om honungen är kristalliserad, dvs inte flytande, är chansen större att den inte utsatts för hög temperatur länge. Den mesta honungen som produceras i Sverige hanteras varsamt. Du kan vara trygg tror jag om du köper svensk honung. Honung som kommer från tropiska eller subtropiska länder kan vara utsatta för temperaturer över 40 grader under ett antal veckor helt enkelt därför temperaturen i skuggan är så hög under en stor del av året. Och skulle honungen vara lagrad utomhus så att den utsatts för solen har temperaturen nått ännu högre. Detta är svårt att veta något om.

Det är enbart större industrier som har ekonomiska möjligheter att snabbpastörisera.

Vi bör inte värma honung. Huruvida det sker något med enzymerna vid snabbpastörisering kan man ha olika uppfattning om. Fakta är trots allt att redan när honungen slungas ur kakorna och utsätts för luft, sker en smakförändring. En annan smakförändring sker när flytande honung kristalliseras till fast honung. Invandrare önskar ofta köpa honung i kakor som inte utsatts för luft (med det lock för honungscellerna som bin själva satt på) och dom har rätt. Den honungen smakar annorlunda. Bättre eller sämre är en smakfråga. Dessutom smakar honung vars nektar kommer från olika växter inte likadant. Maskroshonung, ljunghonung, hallonhonung, akaciahonung (inte från Sverige), rallarroshonung och tex rapshonung (nästan vit) smakar alla annorlunda.

Det har under en tid propagerats för att försöka få fram mera sorthonung.

Haken är att, såvitt jag vet, honung inte får marknadsföras under andra namn än HONUNG och LJUNGHONUNG. Sen kan det kallas försommarhonung, blomsterhonung, och så vidare.

 Enligt reglerna får det som ska kallas honung INTE innehålla något annat än det våra bin själva dragit in och i form av enzymer själva tillsatt honungen.

 All honung flyter (nästan all) när den slungas. Honung består i huvudsak av två sockerarter, fruktsocker och druvsocker. Om en sort dominerar (fruktsocker) förblir honungen flytande tex akaciahonung. Om den andra (druvsocker) dominerar kan den bli fast eller ibland rena cementen, tex rapshonung eller honung av sockerdagg efter löss på gran.

 Naturligt flytande honung är inte vanlig i Sverige. Rallarroshonung innehåller mer fruktsocker än druvsocker vilket gör att honungen håller sig flytande längre innan den kristalliserar. Det är oftast mycket svårt att i Sverige, som ofta saknar de monokulturer som finn si andra länder, kunna hävda att någon sorts honung är 100% av enbart en sorts nektar.

 Honung kan ympas med speciellt behandlad honung med mycket små kristaller för att få jämn konsistens i burkarna.

Uppvärmning gör honung flytande.

 Om man fryser  honung så håller den sig flytande i ett eller flera år.

Läs om nya upptäckter om honungs nyttighet i Bitidningen Nr 9 2008.

Om honung på Wikipedia.

  Observera att bilderna inte får användas annat än för Ditt högst privata bruk!
De får inte publiceras eller användas i visningar eller liknande utan mitt
skriftliga tillstånd enligt lagen om upphovsmannarätt. 

Honungsbi i Honungsros!  Bilder med mörka nordiska bin. Bilder med Elgon-bin. 
 Kort film med mörka nordiska bin från NordBireservatet i Jämtland.

Ekologisk, Organisk, Biologisk Biodling.

 Observera att bilderna inte får användas annat än för Ditt högst privata bruk!
De får inte publiceras eller användas i visningar eller liknande
utan mitt skriftliga tillstånd enligt lagen om upphovsmannarätt. 

COPYRIGHT
:  All photographs on this site are my copyright. 
If you wish to use them for your own personal use then I will be pleased and flattered.  
However, if you wish to make any commercial use of these images then
you will require my permission.  
High quality images of any of these photographs can be supplied on request. 
You may contact me by E-mail

 Tillbaka     Webbgubbe: Bosse Malmgren

Honungsbi i Honungsros!
 
Bilder med mörka nordiska bin.
Bilder med Elgon-bin. 

Ekologisk, Organisk, Biologisk Biodling.
Jordbruksverkets syn på bin.
Ny inriktning biavel från Jordbruksverket.
Vill du veta mera om Elgonbin? Elgonbi!
Vill du se bilder av nordiska bin?
JamtBi!
Vill du nå Föreningen NordBi? NordBi!
SICAMM. (Societas Internationalis pro Conservatione
 Apis melliferae melliferae -- International Association for the
 Protection of the European Dark Bee
)  SICAMM.
Kort om ELGON-bin           Bilder av ELGON-bin.
En vanlig färg på drottningen är läderbrun, men både ljusare och mörkare förekommer.
Arbetsbina varierar också. Även om monticolafärgen är mörk och ett visst
urval har försökt göras åt det hållet är det andra egenskaper som är viktigare att göra urval på.
Elgonbin tillsammans med liten cellstorlek klarar varroa riktigt duktigt.

Vill du veta mera om Elgonbin?
Elgonbi!