BITEXTER.

Binas spännande genetik 
Forum för Naturlig Biodling.
Finns det några verkliga överlevande bin?

...

Sustainable Beekeeping
-BEE CULTURE 2008.

Hållbar biodling - 2008.
Biodling är roligt och lönsam - 2007.
Naturligare vax - 2006.

Pudersocker – ett sätt att bekämpa Varroa destructor.
List of Topics - Varroa - Linksite.   
Pudersocker eller Oxalsyra mot varroa - läs testet .

Detta är ANEKDOTEN om bisamhället som inte vill dö. 
 Ekologisk biodling, Ekologiska bin. 
 
Bin som slipper gifter och syror  --- ekologiska bin !

En inte vidare duktig biodlares stapplande steg.
En inte speciellt duktig biodlares fundering. 
Vad biodlingen ställt till för oss . . .  
En cellsam historia - Historien om våra mellanväggar

Artiklar om biodling:
Referat från Jordbruksverkets konferens i bifrågor 2007.
Kerstin Ebbersten_Binas spännande genetik
Jordbruksverkets syn på bin.
Ny inriktning biavel från Jordbruksverket. 
Program för ökad svensk honungsproduktion
Sök medel från Jordbruksverket.

Biodling är roligt och lönsamt.  
 
Naturligare vax
.
Upprop: Rädda Läsös mörka bin.  
Läs EU-utslaget här.
Josef Starks Minnesfond.

Tillbaka Bibilder!  Bilder av blommor!

Bo Skräddares bildsidor om Folkdräkter och Sverigedräkter.    Startsida Dräkt.
-*-
Bo Skräddares sidor om Moderna Kläder 
-*-
övriga sidor, privata sidor.  
-*-

 
  Webbgubbe: Bosse Malmgren, E-post =